Dzieci zapisane do naszego Przedszkola, mają możliwość uczestniczyć w bezpłatnej adaptacji przedszkolnej. Zajęcia adaptacyjne trwają codziennie w godz. 9:45-11:45, natomiast okres trwania, uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości rodziców.

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w Przedszkolu z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa. W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej edukacji przedszkolnej: zabawy swobodne, zabawy w kole, zajęcia edukacyjne, językowe, rytmiczne, logopedyczne, zabawy na świeżym powietrzu.

Podczas pierwszych dni adaptacyjnych, rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dzieckiem. Natomiast w  kolejnych dniach, stopniowo zachęcamy do elastycznej postawy oraz podejmowania przez rodziców roli obserwatora działań dziecięcych.