Dzieci zapisane do naszego Przedszkola, mają możliwość uczestniczyć w bezpłatnej adaptacji przedszkolnej.

Zajęcia adaptacyjne trwają codziennie w godz. 9:45 -11:45, natomiast okres trwania, uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości rodziców.

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w Przedszkolu z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.  Podczas pierwszych dni adaptacyjnych, rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dzieckiem. Natomiast w  kolejnych dniach, stopniowo zachęcamy do elastycznej postawy oraz podejmowania przez rodziców roli obserwatora działań dziecięcych.