mgr Małgorzata Szałaj

dyrektor ds. pedagogicznych, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Pedagogika Szkolna, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się na Uniwersytecie Warszawskim oraz specjalizację Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, oddział w Warszawie. Swoją wiedzę i kompetencje stale wzbogacam uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych kierując się aktualnymi potrzebami oraz wzbogacając i rozwijając posiadane kompetencje.

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego od dziesięciu lat. W pracy staram się rozpoznawać potrzeby i zainteresowania dzieci dążąc do rozwijania ich oczekiwań m.in. poprzez uczestnictwo w projektach i programach edukacyjnych oraz podejmowania działań na rzecz placówki i najbliższego otoczenia. Praca w przedszkolu pokazała mi, że jest to miejsce odkrywania pierwszych dziecięcych pasji i zainteresowań, co sprawia, że moje dążenia ukierunkowane są na rozwijanie zdolności i wspierania dziecka w dążeniu do ich realizacji. Nic tak nie motywuje do podejmowania kolejnych działań, jak radość z sukcesów wychowanków.

 

mgr Karolina Rozpędek,

nauczyciel, lektor języka angielskiego, prowadząca warsztaty z arteterapii

Moja przygoda pracy z drugim człowiekiem zaczęła się jeszcze przed studiami co zadecydowało o tym, że dalszą edukację podjęłam w tym kierunku. Uzyskałam dyplom magistra na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: profilaktyka społeczna i resocjalizacja. W trakcie trwania studiów zdobyłam Certyfikat Biegłości Językowej, który dał mi uprawnienia do nauczania języka angielskiego. Pierwsze doświadczenia w pracy zawodowej zdobywałam w przedszkolu anglojęzycznym. Ukończyłam również studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku: arteterapia z elementami terapii pedagogicznej oraz na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nieustannie dążę do ponoszenia swoich kwalifikacji uczęszczając na kursy i szkolenia.

Praca z dziećmi jest moją pasją oraz ogromnym wyzwaniem. Dbam o to aby dzieci na moich zajęciach czuły się ważne, bezpieczne, a pogodna atmosfera dawała im możliwość na rozwój pasji oraz zainteresowań. Każdy dzień w pracy z młodym człowiekiem wzbogaca mnie o nowe doświadczenia. Największą zapłatą dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś Janusz Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

Agnieszka Kowalska

nauczyciel, wychowawca grupy SÓWKI

Ukończyłam studia pedagogiczne we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej TWP w Warszawie. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W swej pracy stawiam sobie za cel poznanie indywidualnych potrzeb wychowanków. W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać dużą zdolność empatii – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych małych podopiecznych. Wytrwale dążę do obudzenia w dzieciach wiary we własne możliwości oraz uczę je samodzielności. Staram się aby wszystkie dzieci w grupie czuły się ważne i kochane. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, a największą nagrodą jest dla mnie jego szczery uśmiech, który staram się osiągnąć każdego dnia. Praca z dzieckiem daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Staram się być dla dzieci zawsze serdeczna, pogodna, uśmiechnięta i godna zaufania. Dążę do tego aby każde dziecko czuło się przy mnie bezpieczne.

 

Aleksandra Kazimierak

nauczyciel, wychowawca grypy BIEDRONKI

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Bycie nauczycielem w przedszkolu jest ogromnym wyzwaniem, odpowiedzialnością ale również niesamowitą przygodą i źródłem wielu pozytywnych emocji wynikających z wejścia w relacje z drugim człowiekiem. Każdy dzień spędzony z dziećmi pozwala mi zdobyć nowe doświadczenia oraz zyskać wiedzę na temat pracy z dziećmi. Przebywanie w ich otoczeniu sprawia mi wiele radości. W każdym dziecku staram się dostrzec wyjątkowość oraz różnorodność zainteresowań, które staram się pomóc rozwijać poprzez naukę i zabawę. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Uśmiech dziecka jest najpiękniejszą nagrodą za moją pracę.

 

Magdalena Mańkowska

asystent nauczyciela

Jestem studentką trzeciego roku studiów licencjackich na Akadami Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. W przedszkolu pracuję od roku. Uważam, że praca z dziećmi jest trudna i wymagająca, jedna daje mi wiele satysfakcji i radości. Bardzo się cieszę, że mam możliwość pracować z naszymi małymi pociechami.

 

mgr Milena Tymińska

logopeda

Jestem logopedą i pedagogiem specjalnym. Studia ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie specjalizuję się jako neurologopeda na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe na stanowisku logopedy zdobywałam w Dwujęzycznym Przedszkolu Sportowym „Mali Odkrywcy”, Klubokawiarni dla dzieci „Coco Cafe” oraz Centrum Rehabilitacji i Integracji Sensorycznej „Impuls”. Prowadziłam również prywatną, indywidualną terapię logopedyczną. W tym roku rozpoczęłam także staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis przygotowujący do pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

 

mgr Ewelina Wilkos

psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, doktorantką w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami, prowadzę m.in. trening umiejętności społecznych dla dzieci diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Pracuję zarówno z dziećmi w wieki przedszkolnym jak i z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych są zaburzenia lękowe, nerwicowe, obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia nastoju oraz zaburzenia psychotyczne. Swoją pracę regularnie superwizuję u certyfikowanych superwizorów.

 

mgr Monika Pacyna

nauczyciel rytmiki 

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale rytmiki oraz menażerem kultury na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie prowadzę zajęcia improwizacji fortepianowej na Akademii Muzycznej w Łodzi. Współpracuję także z dziećmi, muzykami, tancerzami, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnością. Muzyka jest zarówno moim hobby jak i sposobem na życie.