W NASZYM PRZEDSZKOLU NAUKA JEST ZABAWĄ  !

NIGDY O TYM NIE ZAPOMINAMY 🙂 !

Wszechstronny rozwój dziecka jest dla nas priorytetem zadaniem, dlatego w naszej pracy wykorzystujemy elementy wybranych metod. Dobieramy je uwzględniając potrzeby i możliwości naszych wychowanków.

 

 


PEDAGOGIKA ZABAWY „KLANZA”

 

Pedagogika zabawy wyłania z tradycyjnych zabaw oraz zabaw terapeutycznych wszystkie, które spełniają określone zasady, przede wszystkim: dobrowolność uczestnictwa, uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania, rozwijają pozytywne przeżycie, jako wartość i unikają niezdrowej rywalizacji, posługując się różnymi środkami wyrazu.

 


PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

 

Pomysłowość i kreatywność dziecka są szczególnie widoczne w jego ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Aktywność twórcza jest potrzebą biologiczną człowieka, a brak jej zaspokojenia uniemożliwia optymalny rozwój istoty ludzkiej. Twórcze działanie rozwija wyobraźnię  dziecka oraz buduje pewność siebie. Pedagogika twórczości ściśle łączy się z wychowaniem przez sztukę i  z nieustannym doświadczaniem. Nasze przedszkolaki poprzez obcowanie z kulturą i sztuką (literatura, muzyka, teatr, kino, sztuki plastyczne), a także podejmowanie działań opartych na doświadczeniach i eksperymentach, poszerzając obszary doświadczeń wychowanków, wpływając na ich rozwój emocjonalny, umysłowy, percepcyjny, etyczny, społeczny i twórczy dzieci.

 


ELEMENTY METODY IRENY MAJCHRZAK – ZABAWA Z LITERAMI

 

Wprowadzając nasze dzieci w świat liter stosujemy elementy metody Ireny Majchrzak. Ta odimienna metoda nauka czytania, jest punktem wyjścia do pokazania dziecku jego imienia w formie „wizytówki”, następnie imion znanych i bliskich mu osób. Dzięki temu dziecko zauważa, iż imię można nie tylko usłyszeć i wymówić, lecz również zobaczyć, jako zapis w postaci liter lub schowane za ich zasłoną. Kolejne etapy stanowią gry i zabawy pozwalające dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów oraz liter alfabetu.

 


ELEMENTY METODY EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJEJ 

 

Dziecięca matematyka wg. prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej ma na celu wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci uczą się. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia matematyczne. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia oraz hartowania dziecięcej odporności.

 


ELEMENTY DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ

 

Stosując w codziennej pracy elementy metody Dobrego Startu, chcemy aby nasi wychowankowie mieli możliwość rozwijania funkcji językowych i spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, motorycznych, kinetycznych), które leżą u podstaw pisania oraz czytania. Usprawnienie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania. Ćwiczenia wg tej metody, prowadzą do harmonijnego rozwoju psychoruchowego oraz wyższego poziomu rozwoju mowy i myślenia.

 


METODY PARATEATRALNE 

 

Zabawy w teatr oraz pantomima mają dla nas ważne znaczenie i są często stosowaną metodą w naszej pracy. Teatr uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. W „Naszym Domku” posiadamy własny teatrzyk kukiełkowy, który wykorzystujemy stosując zabawy teatralne, wystawiając małe przedstawienia, wcielamy się w rolę, jednocześnie świetnie się bawiąc.