Przedszkole „Nasz Domek” to placówka ukierunkowana na dziecko i dla dziecka oraz jego wszechstronny rozwój. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i naturalnych potrzeb dziecka, staramy się dostarczyć im możliwość nauki poprzez:

  • zabawę
  • ruch
  • muzykę
  • doświadczenia i eksperymenty

Nasze działania dydaktyczno-wychowawczy, opracowujemy opierając się o te działania. dobierając odpowiednią pulę zajęć dodatkowych. Tworzymy przestrzeń ukierunkowaną na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, chcąc rozbudzać w naszych wychowankach poczucie własnej wartości,  indywidualności i chęć poznawania świata w naturalny dla siebie sposób. Dążymy do tego, aby zdobyte w naszym przedszkolu umiejętności, doświadczenia oraz wiedza zapewniła dzieciom dobry start w szkole oraz we współczesnym świecie.

W działania edukacyjne i wychowawcze włączamy również naszych Rodziców. Zachęcając do prezentowania swojego zawodu, pasji w ramach zajęć lub w formie warsztatów, zapraszamy do głośnego czytania dziecięcej literatury oraz uczestnictwa w akcjach i konkursach, aby Rodzice czuli się współtwórcami rzeczywistości naszego przedszkola. Wspólnie z Wami – Rodzicami, chcemy tworzyć ciepłe domowe przedszkole.