przedszkole jelonki

Stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, w pełnym wymiarze godzin od 7.00 do 18.00 – wynosi 1100 zł. Starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, opłata czesnego jest kwestią indywidualną, dostosowaną do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w placówce.

Czesne zawiera:

  • zajęcia edukacyjne (zajęcia: dydaktyczne, językowe, rytmiczne, logopedyczne, z psychologiem, warsztaty kulinarne), opiekuńcze i wychowawcze,
  • pomoce dydaktyczne oraz plastyczne,
  • karty pracy oraz wyprawki przedszkolaka,
  • porady dla rodziców, badania przesiewowe oraz grupowe zajęcia ze specjalistami  tj. psycholog oraz logopeda,
  • wyjścia związane z realizacją podstawy programowej,
  • wycieczkę – jedną do roku, kolejne za niewielką opłatą.

 

Opłaty dodatkowe:

  • Opłata za wyżywienie całodniowe wynosi 14 zł.
  • Opłata wpisowa wynosi 700 zł. DO WRZEŚNIA 2020 ROKU WPISOWE JEST BEZPŁATNE !
  • W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 18.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy Przedszkola w wysokości 50,00 zł.