Plan dnia w Naszym Domku stworzony został  z uwzględnieniem naturalnego rytmu rozwojowego dziecka. W  tym celu dbamy o zachowanie stałości rytmu dnia codziennego, aby stworzyć dla naszych wychowanków bezpieczną przestrzeń, dlatego zmiany w cyklu zajęć wynikają z: wyjść, wycieczek, wizyt gości, czy uroczystości przedszkolnych.

 


ROZKŁAD DNIA


7:00 -8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, czytanie literatury.

8:00 – 9:00

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe, zabawy stolikowe

9:00 – 9:30

Przygotowanie do śniadania, kształtowanie czynności samoobsługowych, śniadanie

9: 30 – 11:00

Zajęcia edukacyjne tj.:

– zajęcia dydaktyczne (codziennie)

– język angielski (codziennie)

– logopedia (raz w tygodniu)

– rytmika (raz w tygodniu)

– zajęcia z psychologiem (raz w tygodniu)

11:00 – 12:00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym / spacer po okolicy

12:00 – 12:45

Przygotowanie do obiadu (drugie danie), kształtowanie czynności samoobsługowych, obiad, mycie zębów

12:45-13:00

Czytanie literatury dziecięcej

13:00 – 14:45

Relaksacja (dzieci młodsze)

Krótka relaksacja, indywidulana praca z dzieckiem, zabawy stolikowe (dzieci starsze)

14:45 – 15:15

Przygotowanie do obiadu (zupa), kształtowanie czynności samoobsługowych, zupa

15:15 – 16:00

Gry i zabawy stolikowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

Zajęcia dodatkowe

16:00 – 16:30

Przygotowanie do podwieczorku, kształtowanie czynności samoobsługowych, podwieczorek

16:30 -18:00

Zabawy swobodne, praca korekcyjno–kompenascyjna, rozchodzenie się dzieci