Nasza placówka funkcjonuje w okresie od 1 września do 31 sierpnia. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są  od września do czerwca, natomiast w okresie wakacyjnym przedszkole sprawuje funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Czas pobytu dzieci w „Naszym Domku” wypełniony jest  wówczas wieloma atrakcyjnymi zajęciami.

Dni i godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00, przez cały rok kalendarzowy, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Przedszkole zgodnie z zapisem statutowym, zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki lub zorganizowania dyżuru w tzw. „długi weekend” oraz w dniach między świąteczne.

Liczebność grup

Liczba dzieci w grupie wynosi maksymalnie 12 osób. Jest to optymalna liczebność grupy, która z jednej strony umożliwia nauczycielowi nawiązanie indywidualnego kontaktu z każdym wychowankiem. Z drugiej zaś strony, daje możliwość doświadczania różnorodnych interakcji z drugim człowiekiem oraz uczenia się współżycia w grupie.

Godziny edukacyjne

Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 7:00 do godziny 9:00. W sytuacji późniejszego przybycia dziecka do przedszkola, prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z informacją o godzinie przyprowadzenia dziecka.

Zajęcia zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizowane są od godziny 9:30. (tj. zajęcia dydaktyczne, zajęcia językowe, plastyczne, rytmiczne, logopedia, zajęcia z psychologiem).

Odpoczynek poobiedni

W naszym przedszkolu, po obiedzie, prowadzimy zajęcia relaksacyjno-wyciszające. Jest to czas przeznaczony na regenerację i odpoczynek. Dzieciom trzyletnim zapewniamy leżakowanie (ok. 1,5 godz.). Natomiast cztero- i pięciolatki odpoczywają od 15 do 30 min przy akompaniamencie muzyki relaksacyjna lub bajek terapeutycznych.

Czas na świeżym powietrzu

  • Zajęcia na placu zabaw

W trosce o prawidłowy rozwój dzieci staramy się, by nasze przedszkolaki spędzały jak najwięcej czasu na placu zabaw, ponieważ czas na świeżym powietrzu jest niezwykle istotnym elementem naszego dnia. W czasie pobytu na placu przedszkolnym organizujemy zabawy sportowe, integracyjne oraz tropiące. W ramach czasu przeznaczonego na zabawy swobodne dzieci mogą korzystać z zabawek znajdujących się na placu zabaw.

W Naszym Domku zróżnicowane i wszechstronne formy aktywności ruchowej promują od najmłodszych lat w naszych wychowankach – aktywny styl życia, rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują ich pomysłowość i wyobraźnię.

  • Spacery oraz wycieczki

Wykorzystując położenie naszego przedszkola, staramy się aby nasi wychowankowie czerpali z sąsiedztwa pobliskich parków i terenów zielonych poprzez spacery i wycieczki.  Podczas spacerów edukacyjnych prowadzimy obserwacje życia zwierząt i roślin, uwrażliwiając dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody, a także poznając ciekawe miejsca naszej okolicy. Nasi wychowankowie biorą również udział w wycieczkach edukacyjnych, podczas których odwiedzamy różne miejsca (teatry, muzea, Centrum Nauki Kopernik, Zoo itp.) oraz poznajemy ludzi wykonujących różne zawody (strażak, policjant, ratownik medyczny, piekarz, pszczelarz).