Pragniemy aby nasi wychowankowie mieli możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz osiągnięć, rozwijania talentów, własnych zainteresowań, dlatego staramy się aktywnie uczestniczyć w wielu ogólnopolskich programach, projektach oraz akcjach, organizując również własne inicjatywy.

 

Ogólnopolskie projekty edukacyjne:

„Podróże Jeża ze Zgierza”

Głównym cele projektu „Podróże Jeża ze Zgierza” jest kształtowanie wartości i postaw patriotycznych oraz propagowanie lokalnego patriotyzmu. Symboliczny Jeż podróżując po Polsce zwiedza różne miasta, poznaje regionalne tradycje oraz zwyczaje.

Naszego przedszkolnego „Jeżyka” włączmy w codzienne czynności, podczas których będzie poznawał z naszymi wychowankami najbliższą okolicę i Warszawę, spacerując i jeżdżąc wspólnie z nami na wycieczki. Przedszkolaki będą razem z „Jeżem” zdobywać wiedzę o życiu społecznym oraz uczyć się budować przyjacielskie relacje.

W ramach projektu realizować będziemy przede wszystkim społeczne oraz poznawcze obszary podstawy programowej.

„Kreatywny Przedszkolak”

Przystępując do projektu edukacyjnego „Kreatywny Przedszkolak” chcemy wzbogacić nasze zajęcia o działania twórcze, kreatywne, tworząc „coś z niczego”. Ważne, aby uświadamiać dzieci, że można tworzyć piękne dzieła, nie kupując ich w sklepie, jako gotowy produkt.

W rama projektu będziemy kształtować w naszych wychowankach: umiejętności planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej i dużej, koncentracji, współpracy w grupie, twórczego, czasem abstrakcyjnego myślenia.

 

Akcje oraz inicjatywny:

„Wymiana pocztówkowa”

Wymiana pocztówkowa łączy się w spójną całość z realizowanym przez nas projektem „Podróże Jeża ze Zgierza”. Celem akcji jest wymiana pocztówek z przedszkolakami znajdującymi się w różnych częściach Polski oraz jednoczesne zapoznanie z ich okolicą, tradycjami, zwyczajami oraz wymiana doświadczeń o tym, co nas łączy i co nas dzieli. Poprzez akcję „Wymiany pocztówek”, chcemy kultywować tradycje wysyłania kartek, którą w dzisiejszych czasach, zastąpiły wiadomości elektroniczne.

Wysyłanie pocztówek, stwarza nam okazję do częstszych wyjść na pocztę, dając jednocześnie naszym wychowankom wiele radości. Natomiast zamieszczanie kartek na dużej mapie, pozwala poznać bliżej naszych „kolegów i koleżanki”  z innych miast.

 

„Milion Drzew Dla Warszawy”

Spędzamy i chcemy spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu! Warszawska akcja  „Milion drzew dla Warszawy” to działania poprawiające jakość naszego otoczenia, dzięki drzewom, które produkują dla nas tlen i oczyszczają powietrze.

Aktywnie zaangażowaliśmy się w sadzenie drzew – zarówno w naszym ogrodzie przedszkolnym, jak również w najbliższej okolicy. Rodzice wraz z przedszkolakami sadzili drzewkach w parkach oraz ogrodach. Sadzenie drzew to świetna okazja do jednoczenia się wokół wspólnego celu i integracji społeczności z bliskimi oraz mieszkańcami.

 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”

            Czytanie dziecku w okresie dzieciństwa jest jedną z ważniejszych czynności w jego życiu. W ramach akcji gorąco zachęcamy  rodziców, do codziennego czytania dzieciom, co najmniej przez 20 minut dziennie. W „Naszym Domku” kampania ta jest prowadzona poprzez codzienne, głośne czytanie dzieciom wybranych bajek, baśni i opowiadań. Zapraszamy także Rodziców naszych przedszkolaków do czytania dzieciom w przedszkolu. Jest to dla naszych wychowanków, jedne z cenniejszych 20 minut w ciągu całego dnia dzieci.

 

„Nakrętka”

W celu pomocy chorym i potrzebującym, włączamy się w zbiórkę plastikowych nakrętek. Akcja pozwala nam wszystkim uświadomić sobie jak ważne jest bezinteresowne niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, a także w procesie kształtowania postaw społecznych, uczy nas tworzenia stałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.

 

„Zawody i pasje”

Jest to akcja wewnątrz przedszkolna, do której zapraszamy serdecznie Rodziców oraz bliskich naszych przedszkolaków, którzy chcą zaprezentować nam swój zawód. Naszych Rodziców zachęcamy, także do dzielenia się swoimi pasjami oraz ciekawym hobby. Dla naszych przedszkolaków jest to wiele pozytywnych emocji oraz wrażeń.