Pragniemy aby nasi wychowankowie mieli możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz osiągnięć, rozwijania talentów, własnych zainteresowań, dlatego staramy się aktywnie uczestniczyć w wielu ogólnopolskich programach, projektach oraz akcjach, organizując również własne inicjatywy.

 


OGÓLNOPOLSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE 


„IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU , SZUKAĆ SWEGO PACANOWA”

Głównym założeniem projektu „Idź  ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa’ jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

 


AKCJE ORAZ INICJATYWY


WYMIANA POCZTÓWKOWA

Celem akcji jest wymiana pocztówek z przedszkolakami znajdującymi się w różnych częściach Polski oraz jednoczesne zapoznanie z ich okolicą, tradycjami, zwyczajami oraz wymiana doświadczeń o tym, co nas łączy i co nas dzieli. Poprzez akcję „Wymiany pocztówek”, chcemy kultywować tradycje wysyłania kartek, którą w dzisiejszych czasach, zastąpiły wiadomości elektroniczne. Wysyłanie pocztówek, stwarza nam okazję do częstszych wyjść na pocztę, dając jednocześnie naszym wychowankom wiele radości. Natomiast zamieszczanie kartek na dużej mapie, pozwala poznać bliżej naszych „kolegów i koleżanki”  z innych miast.

 

MILION DRZEW DLA WARSZAWY

Spędzamy i chcemy spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu! Warszawska akcja  „Milion drzew dla Warszawy” to działania poprawiające jakość naszego otoczenia, dzięki drzewom, które produkują dla nas tlen i oczyszczają powietrze. Aktywnie zaangażowaliśmy się w sadzenie drzew – zarówno w naszym ogrodzie przedszkolnym, jak również w najbliższej okolicy. Angażujemy także rodziny naszych przedszkolaków do udziału w akcji oraz wspólnego sadzenia drzew w parkach oraz ogrodach.

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Czytanie dziecku w okresie dzieciństwa jest jedną z ważniejszych czynności w jego życiu. W ramach akcji gorąco zachęcamy  rodziców, do codziennego czytania dzieciom, co najmniej przez 20 minut dziennie. W „Naszym Domku” kampania ta jest prowadzona poprzez codzienne, głośne czytanie dzieciom wybranych bajek, baśni i opowiadań. Zapraszamy także Rodziców naszych przedszkolaków do czytania dzieciom w przedszkolu. Jest to dla naszych wychowanków, jedne z cenniejszych 20 minut w ciągu całego dnia dzieci.

 

GÓRA GROSZA

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w całej Polsce odbywa się wielka zbiórka monet, tzw. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

 

ZAWODY I ZAINTERESOWANIA

Jest to akcja wewnątrz przedszkolna, do której zapraszamy Rodziców oraz bliskich naszych przedszkolaków, którzy chcą zaprezentować nam swój zawód. Naszych Rodziców zachęcamy, także do dzielenia się swoimi pasjami oraz ciekawym hobby. Dla naszych przedszkolaków jest to wiele pozytywnych emocji oraz wrażeń.