JĘZYK ANGIELSKI


 

  • Zajęcia językowe odbywają się codziennie w każdej grupie wiekowej.

W Przedszkolu „Nasz Domek” edukację z zakresu języka obcego rozpoczynamy od najmłodszej grupy wiekowej, dążąc do tego aby przebiegała w sposób jak najbardziej naturalny dla dziecka w trakcie zabaw, gier oraz podczas codziennych czynności. Dzięki temu dzieci przyswajają nowy język nie jako odrębny twór, ale jako część świata, który znają i który jest im bliski. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne – ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia. Zgodnie z założeniem podstawy programowej, zajęcia z języka angielskiego są zintegrowane z programem wychowania przedszkolnego, dostosowane są do wieku i możliwości naszych przedszkolaków. Oprócz nauki języka poprzez zabawę, celem jest rozbudzenie wśród dzieci świadomości językowej oraz wrażliwości kulturowej, a także budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacji.


RYTMIKA


 

  • Zajęcia rytmiczne odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Rytmika w „Naszym Domku” to połączenie muzyki, tańca, śpiewu, muzyki, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi, poprawiają pamięć wzrokową i słuchową oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA (GRUPOWA ORAZ INDYWIDULANA)


 

  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.


ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM (GRUPOWE ORAZ INDYWIDULANE)


 

  • Zajęcia z psychologiem odbywają się dwa razy w miesiącu

Wszystkie dzieci w placówce „Nasz Domek” objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących. Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego.  Podczas spotkania z psychologiem wykorzystywane są głównie: zabawa, rysunek, rozmowa oraz obserwacja swobodnego zachowania dziecka. Psycholog dziecięcy: obserwuje dzieci, prowadzi konsultacje z nauczycielami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych, diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka, prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne, organizuje warsztaty dla rodziców.


ARTETERAPIA


 

  • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej.

Arteterapia jest formą zajęć, która traktuje środki wyrazu artystycznego, jako podstawowy sposób komunikacji. Jest metodą pracy z dzieckiem wspierającą jego rozwój emocjonalny i społeczny. Malowanie, rysowanie, rzeźbienie, wycinanie, przyklejanie, konstruowanie, tworzenie „coś z niczego”, muzyka czy taniec to czynności, które sprawiają maluchom ogromną przyjemność. Zajęcia mają na celu rozbudzenie wyobraźni oraz kreatywności, rozwijanie wszystkich zmysłów oraz talentów dziecka. Zajęcia arteterapeutyczne sprawiają przedszkolakom wiele radości – zawsze jest kolorowo, głośno i wesoło.

 


WARSZTATY KULINARNE 


  • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej

Zajęcia kulinarne to zajęcia, które uwielbia każdy maluch. Mają one na celu nauczyć naszych podopiecznych czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywania. Podczas zajęć przedszkolaki mają możliwość samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne tj. krojenie, smarowanie, rozdrabnianie, ubijanie, miksowanie, mieszkanie itp. Daje to dziecku wiele radości oraz satysfakcji z posiadanych umiejętności oraz efektu końcowego. Zajęcia kulinarne stwarzają okazje do dzielnie się wrażeniami z domowych obserwacji podczas wspólnego przygotowywania potraw z rodzicami. W czasie wspólnego gotowania, zwracamy uwagę na estetykę oraz higienę całego otoczenia. Poprzez kulinarne zabawy przedszkolaki zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość w twórczy sposób przygotować dla siebie posiłek. Takie działania mają również na celu przezwyciężanie niechęci do niektórych produktów czy potraw.