Najważniejszym elementem dnia, jest realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ich celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

Podstawa programowa obejmuje obszary edukacyjne:

  • fizyczny,
  • emocjonalny,
  • społeczny,
  • poznawczy.

Stanowią one podstawę działań, które rozbudowujemy o realizację kierunków polityki oświatowej państwa, na każdy rok szkolny, wniosków z ewaluacji wewnętrznej oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego.